Nhân tiện chộp được cảnh hai em bé uống nước máy


nên đề cập đến chuyện nước máy tại Nhật luôn. Số là nhiều người Việt khi qua đây không dám uống nước vòi (nước máy) vì sợ đau bụng. Thế nhưng thực tế thì nước ở Nhật khá sạch nên trừ những nơi họ để biển "nước này không uống được" thì đều có thể yên tâm uống mà không vấn đề gì.