Nếu hỏi những người đang du học tại Nhật thì có lẽ đa số câu trả lời là "Làm thêm "(アルバイト)chứ làm gì". Việc làm thêm của du học sinh tại Nhật cũng vô cùng phong phú. Có thể kể ra những việc như: Phiên dịch, phát báo, bảo vệ v.v... Có lẽ nên dành ra một chủ đề khác để bàn đến những việc làm thêm của du học sinh thì sẽ thích hợp hơn.

Chủ đề này xin giới hạn lại ở việc chỉ bàn đến những cách tự kiếm tiền mà không phải đi làm cho một công ty hay tổ chức nào đó. Tất nhiên cũng không giới hạn lại với lưu học sinh mà người đang đi làm ở Nhật nếu có cách gì hay cũng xin mời chia sẻ với thành viên khác.

Hai cách mà mình đã trải qua hồi còn sinh viên là :
-Mua bán máy tính cũ:
Lên mạng và ra các cửa hàng đồ cũ mua máy tính cũ về tân trang lại và rồi lại đẩy lên mạng.

-Nhận dịch tài liệu tại nhà:
Chủ yếu là dịch cho các thầy cô quan tâm và nghiên cứu về Việt Nam.

Ngoài ra một số cách mình nghe người ta hay bàn đến là:
-Bán thẻ điện thoại
-Chuyển tiền (lậu)
-.........

Vậy cách của bạn là gì nào? Hãy chia sẻ cùng mọi người nhé.