Tháng 11 năm nay thủ tục xuất nhập cảnh sẽ thay đổi và người nước ngoài (trừ những người đi theo dạng ngoại giao, công vụ)sẽ bị kiểm tra vân tay:
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan61.pdf