Nhân dịp *khai trương* lại, post test thử
(Khi nào rảnh sẽ cố đọc hết )

http://www.sapporo-c.ed.jp/sougou/joho-image/2139/page1.html#bun1