Trích dẫn Gửi bởi jindo_89
Tiếp theo là bọn chim cò các loại...

ペンギン : Penguin dễ thương man-lỳ
He he, thấy câu này hay nhất )