Đăng ký thành viên từ 2005 mà giờ còn hỏi vu vơ thế này cho đi đi cho khoẻ nhé