tình hình là su học ngành chuyên về Hán Nôm,nên trong trường có dạy thư pháp chữ Hán.=>giống với Kanjii tiếng Nhật gòi
có bạn nào học thư pháp tiếng Nhật không.Nếu có mình cùng thảo luận về cách cầm viết,cách viết chữ làm sao cho đẹp,cách viết hỉagana,katakana,và cả kanjii nữa
Do mới học thôi nên su cầm viết còn bị run tay rất nhiều dù là đã cố gắng giữ chặt bút...
Mong được sư chỉ giáo của các bạn!!!Thax