Trang 12 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 CuốiCuối
Kết quả 111 đến 120 của 140
 1. #111
  xenangtay Guest
  Từ 開拓 có thể hiểu với nghĩa đi khai phát, mở mang vùng đất mới được không nhỉ?
  Vì giống như VN mình ngày xưa, nhiều vùng đất phía trong vẫn còn là đất hoang >>> khai phá.

  Thấy trong từ điển cũng giải thích từ 開拓 là: 荒れ地を開き田畑をつくる

 2. #112
  Prince_Bolide Guest
  Từ 開拓 có thể hiểu với nghĩa đi khai phát, mở mang vùng đất mới được không nhỉ?
  Vì giống như VN mình ngày xưa, nhiều vùng đất phía trong vẫn còn là đất hoang >>> khai phá.

  Thấy trong từ điển cũng giải thích từ 開拓 là: 荒れ地を開き田畑をつくる

 3. #113
  xenangtay Guest
  Trích dẫn Gửi bởi arikas
  Từ 開拓 có thể hiểu với nghĩa đi khai phát, mở mang vùng đất mới được không nhỉ?
  Vì giống như VN mình ngày xưa, nhiều vùng đất phía trong vẫn còn là đất hoang >>> khai phá.

  Thấy trong từ điển cũng giải thích từ 開拓 là: 荒れ地を開き田畑をつくる
  Uhm...."Khai phát" như chị Dịu đã nói ở trên..Nhưng từ này nghe k quen lắm nên mình để luôn "phát triển" như anh Kami ^^

 4. #114
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi arikas
  Từ 開拓 có thể hiểu với nghĩa đi khai phát, mở mang vùng đất mới được không nhỉ?
  Vì giống như VN mình ngày xưa, nhiều vùng đất phía trong vẫn còn là đất hoang >>> khai phá.

  Thấy trong từ điển cũng giải thích từ 開拓 là: 荒れ地を開き田畑をつくる
  Uhm...."Khai phát" như chị Dịu đã nói ở trên..Nhưng từ này nghe k quen lắm nên mình để luôn "phát triển" như anh Kami ^^

 5. #115
  Guest
  Post lại bài

  お雇い外国人

  長い江戸時代が終わり、明治政府が 立すると、政府は積極的にアメリカ ヨーロッパ諸国に働きかけて専門家 を日本に招き、彼らの教えを受けて 近代化」を図った。彼らにとっての 代化とは=西洋化のことであった。 結果、1898年くらいまでの間にイギリ から6,177人、アメリカから2,764人、 ドイツから913人、フランスから619人 イタリアから45人の先生や技術者が 日したとされる。彼らは「お雇い外 人」などと呼ばれ、本格的な開拓本 格的が必要だった北海道はもちろん 日本全国に渡って献身的に日本に尽 し、日本の政治・経済・産業・文化 ・芸術など多くの分野や日本人の精 に大きな影響を与えた。

  主にイギリスからは鉄道開発、電信 公共土木事業、建築、海軍制を、ア リカからは外交、学校制度、近代農 事事業・牧畜、北海道開拓などを、 イツからは医学、大学設立、法律な 、フランスからは陸軍制、法律を、 イタリアからは絵画や彫刻といった 術を学んだ。

  また、この時期、東京・横浜・神戸 どに設立された大使館に派遣された 使・大使・領事ら役人や、貿易のた め自ら来日した商人、日本を海外に 介するため取材に訪れたジャーナリ ト、江戸時代のキリスト教禁止令の 破棄を受けて布教に来た外国人など 少なくない。


  Những chuyên gia nước ngoài (thời Minh Trị)

  Kết thúc thời kì Edo kéo dài, khi chính quyền Minh Trị được thành lập thì chính phủ đã bắt đầu tích cực sang các nước Âu, Mỹ mời các chuyên gia nước ngoài đến Nhật giảng dạy nhằm hiện đại hoá đất nước. Việc hiện đại hóa đối với họ cũng chính là Tây hóa. Kết quả là khoảng đến năm 1898 người ta cho rằng đã có 6177 người Anh, 2764 người Mỹ, 913 người Đức, 619 người Pháp, 45 người Ý là những giáo sư, nhà kĩ thuật đã đến Nhật. Họ được gọi là "những chuyên gia nước ngoài" và họ đã dốc sức cống hiến không những cho Hokkaido - nơi chính thức cần thiết để phát triển, mà còn cho cả nước Nhật và đã đem đến những ảnh hưởng to lớn đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, công nghiệp, văn hóa, nghệ thuật của Nhật Bản cũng như tinh thần của người Nhật.
  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ nước Anh sự phát triển đường sắt, điện tín, dự án công trình công cộng, kiến trúc, hàng hải; từ Mỹ là ngoại giao, chế độ giáo dục, kế hoạch trồng trọt- chăn nuôi hiện đại, phát triển vùng Hokkaido; học về y học, thiết lập chế độ đại học, luật pháp từ Đức cũng như thiết lập quân đội, pháp luật từ Pháp và từ Ý là nghệ thuật điêu khắc và hội họa.
  Thêm nữa, vào thời kì này, những viên chức, lãnh sự, đại sứ hay công sứ được cử đến những đại sứ quán đã được thành lập ở Tokyo, Yokohama, Kobe hay là những thương nhân đến Nhật để buôn bán, nhà báo ghé qua thu thập tin tức để giới thiệu Nhật Bản ra bên ngoài hoặc những người nước ngoài đến tham gia vào việc bãi bỏ lệnh cấm đạo Cơ đốc và truyền đạo cũng không phải là ít.

 6. #116
  Guest
  Post lại bài

  お雇い外国人

  長い江戸時代が終わり、明治政府が 立すると、政府は積極的にアメリカ ヨーロッパ諸国に働きかけて専門家 を日本に招き、彼らの教えを受けて 近代化」を図った。彼らにとっての 代化とは=西洋化のことであった。 結果、1898年くらいまでの間にイギリ から6,177人、アメリカから2,764人、 ドイツから913人、フランスから619人 イタリアから45人の先生や技術者が 日したとされる。彼らは「お雇い外 人」などと呼ばれ、本格的な開拓本 格的が必要だった北海道はもちろん 日本全国に渡って献身的に日本に尽 し、日本の政治・経済・産業・文化 ・芸術など多くの分野や日本人の精 に大きな影響を与えた。

  主にイギリスからは鉄道開発、電信 公共土木事業、建築、海軍制を、ア リカからは外交、学校制度、近代農 事事業・牧畜、北海道開拓などを、 イツからは医学、大学設立、法律な 、フランスからは陸軍制、法律を、 イタリアからは絵画や彫刻といった 術を学んだ。

  また、この時期、東京・横浜・神戸 どに設立された大使館に派遣された 使・大使・領事ら役人や、貿易のた め自ら来日した商人、日本を海外に 介するため取材に訪れたジャーナリ ト、江戸時代のキリスト教禁止令の 破棄を受けて布教に来た外国人など 少なくない。


  Những chuyên gia nước ngoài (thời Minh Trị)

  Kết thúc thời kì Edo kéo dài, khi chính quyền Minh Trị được thành lập thì chính phủ đã bắt đầu tích cực sang các nước Âu, Mỹ mời các chuyên gia nước ngoài đến Nhật giảng dạy nhằm hiện đại hoá đất nước. Việc hiện đại hóa đối với họ cũng chính là Tây hóa. Kết quả là khoảng đến năm 1898 người ta cho rằng đã có 6177 người Anh, 2764 người Mỹ, 913 người Đức, 619 người Pháp, 45 người Ý là những giáo sư, nhà kĩ thuật đã đến Nhật. Họ được gọi là "những chuyên gia nước ngoài" và họ đã dốc sức cống hiến không những cho Hokkaido - nơi chính thức cần thiết để phát triển, mà còn cho cả nước Nhật và đã đem đến những ảnh hưởng to lớn đến nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, công nghiệp, văn hóa, nghệ thuật của Nhật Bản cũng như tinh thần của người Nhật.
  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ nước Anh sự phát triển đường sắt, điện tín, dự án công trình công cộng, kiến trúc, hàng hải; từ Mỹ là ngoại giao, chế độ giáo dục, kế hoạch trồng trọt- chăn nuôi hiện đại, phát triển vùng Hokkaido; học về y học, thiết lập chế độ đại học, luật pháp từ Đức cũng như thiết lập quân đội, pháp luật từ Pháp và từ Ý là nghệ thuật điêu khắc và hội họa.
  Thêm nữa, vào thời kì này, những viên chức, lãnh sự, đại sứ hay công sứ được cử đến những đại sứ quán đã được thành lập ở Tokyo, Yokohama, Kobe hay là những thương nhân đến Nhật để buôn bán, nhà báo ghé qua thu thập tin tức để giới thiệu Nhật Bản ra bên ngoài hoặc những người nước ngoài đến tham gia vào việc bãi bỏ lệnh cấm đạo Cơ đốc và truyền đạo cũng không phải là ít.

 7. #117
  thuexedanang1 Guest
  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ nước Anh sự phát triển đường sắt<< tránh cách dịch như thế này đi nhé. Thay "sự" bằng "kỹ thuật"/"công nghệ".. chẳng hạn sẽ hay và dễ nghe hơn. Tự dò xem có chỗ nào bị lỗi tương tự không.

  Và chữ "nước" trong "nước Anh" kia chắc cũng không cần thiết.

 8. #118
  camerabaominh.vn Guest
  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ nước Anh sự phát triển đường sắt<< tránh cách dịch như thế này đi nhé. Thay "sự" bằng "kỹ thuật"/"công nghệ".. chẳng hạn sẽ hay và dễ nghe hơn. Tự dò xem có chỗ nào bị lỗi tương tự không.

  Và chữ "nước" trong "nước Anh" kia chắc cũng không cần thiết.

 9. #119
  giangminhtam Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kamikaze
  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ nước Anh sự phát triển đường sắt<< tránh cách dịch như thế này đi nhé. Thay "sự" bằng "kỹ thuật"/"công nghệ".. chẳng hạn sẽ hay và dễ nghe hơn. Tự dò xem có chỗ nào bị lỗi tương tự không.

  Và chữ "nước" trong "nước Anh" kia chắc cũng không cần thiết.
  Ôi trời ơi ...

  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ Anh kỹ thuật đường sắt

 10. #120
  khoahonda Guest
  Trích dẫn Gửi bởi kamikaze
  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ nước Anh sự phát triển đường sắt<< tránh cách dịch như thế này đi nhé. Thay "sự" bằng "kỹ thuật"/"công nghệ".. chẳng hạn sẽ hay và dễ nghe hơn. Tự dò xem có chỗ nào bị lỗi tương tự không.

  Và chữ "nước" trong "nước Anh" kia chắc cũng không cần thiết.
  Ôi trời ơi ...

  Nhật Bản chủ yếu tiếp thu từ Anh kỹ thuật đường sắt

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. 場の空気を読むということ: dành cho lonelyinsnow
  Bởi trong diễn đàn DỊCH THUẬT
  Trả lời: 59
  Bài viết cuối: 26-05-2011, 07:01 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •