3.1. Chương trình cao học

Chính phủ sẽ trợ cấp các phí như sau:
Phí sinh hoạt hàng tháng: 900.000 won
Vé khứ hồi: 210.000 won - sinh viên theo học nhóm chuyên ngành tự nhiên và khoa học xã hội, 240.000 won - sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ cơ khí và tài nguyên.
Chi phí luận văn: 500.000-800.000 won
Trợ cấp ổn định cuộc sống tháng đầu: 200.000 won
Trợ cấp toàn bộ học phí học tiếng Hàn
Bảo hiểm y tế: 20.000 won/tháng
Sinh viện đạt TOPIK 5 và 6 khi nhập học được thưởng 100.000won/tháng
3.2. Chương trình đại học

Chính phủ sẽ trợ cấp các phí như sau:
Vé khứ hồi: 210.000 won - sinh viên theo học nhóm chuyên ngành tự nhiên và khoa học xã hội, 240.000 won - sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ cơ khí và tài nguyên.
Sinh hoạt phí hàng tháng: 800.000 won
Trợ cấp ổn định cuộc sống tháng đầu: 200.000 won
Trợ cấp toàn bộ học phí học tiếng Hàn
Bảo hiểm y tế: 20.000 won/tháng
Sinh viện đạt TOPIK 5 và 6 khi nhập học được thưởng 100.000won/tháng

Tham khảo bài viết tư vấn du học nghề hàn quốc đà nẵng tại www.hanbeeviet.edu.vn/tu-van-du-hoc-nghe-han-quoc.html