Mẫu xin phép sử dụng phòng của công ty và xin phép nghỉ việc.Nội dung thì các bạn tự phân biệt nhé.