dạ, tình hình là em đang học văn hoá Nhật Bản và phải nghiên cứu về các lễ hội tháng 5.
Không biết bác nào có tài liệu gì giúp em với
tiếng Việt, Anh gì cũng được. Tài liệu nghiên cứu của bọn em toàn cổ ngữ, em đọc kanji ko nổi và tra từ điển cũng trầy trật lun. Hix...

em cảm ơn trước