Dù đã từng học môn Lịch sử Nhật Bản hai lần, đã không ít lần được các thầy cô giảng cũng như nghe( đọc) ý kiến của những người quan tâm bàn về nguồn gốc của người Nhật nhưng đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Vì thế, tạm thời để lại câu hỏi ở đây để ai quan tâm cùng thảo luận.

-Người Nhật đến từ đâu?

(Sẽ cập nhật nội dung khi có thời gian).