Hiện nay nhiều người vẫn còn chưa biết quy định của Nhà nước về căn cứ xác định sử dụng đất sổ đỏ. Cùng với đó là thắc mắc về những trường hợp nào thì không được Nhà nước cấp sổ đỏ. Dưới đây sẽ là giải đáp của luật sư chúng tôi để giúp các bạn một phần nào hiểu được vấn đề này.

Xin chào luật sư TGS! Xin luật sư vấn cho trường hợp của tôi như sau:
Vừa qua, tôi có lên UBND xã để làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Tuy nhiên cán bộ địa chính lại cho rằng nhà tôi sử dụng đất không ổn định vì gia đình tôi có một thời gian gia đình tôi đi làm xa và nhà bỏ không? Xin luật sư cho biết căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định? Những trường hợp nào không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ?

Trân trọng cảm ơn Luật sư!

>> Xem thêm: Dịch vụ xin cấp sổ đỏ nhanh chóng

Luật Sư – Hãng Luật TGS Law Firm xin tư vấn
Căn cứ Pháp lý:

Luật Đất đai 2013

Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, quy định của pháp luật về căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định như sau:

Căn cứ để xác định việc sử dụng đất ổn định theo quy định tại Điều 21Nghị định số 43/2014/ND-CP, cụ thể như sau:

– Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
...

Xem chi tiết tại đây

Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 8698