Ai để ý chút thì chắc đã nắm thông tin về việc ba người Việt bắt trộm dê và làm thịt, bị cảnh sát tọm
Tin này cũng cũ rồi và hôm nọ có được xem trên TV. Hôm nay nhớ lại tìm kiếm thì thấy có mấy bài nên xin để địa chỉ bài này lại vì có cả hình ảnh minh họa khá thú vi.
Xin mời nhấn vào đây để xem